Dárkový certifikát - logopedie

DAROVÁNÍM TOHOTO CERTIFIKÁTU JSTE PŘISPĚLI NA 2 HODINY LOGOPEDIE PRO PACIENTA S AMYOTROFICKOU LATERÁLNÍ SKLERÓZOU!

Při ALS dochází k narušení schopnosti komunikovat. Cílem logopedické konzultace je vytvoření individuálního cvičení pro podporu činnosti orofaciálních svalů, postupné vytváření a seznámení s alternativními komunikačními programy a možnostmi. Edukace a možnosti způsobu domácího tréninku včetně doporučení či poskytnutí pracovních materiálů a pomůcek. Edukace při poruchách polykání.

ALS - Této závažné diagnóze nečelí pouze nemocný, ale v podstatě celá rodina. Ať už se jedná o mladý manželský pár, o rodinu s malými dětmi nebo lidi v důchodovém věku, pro každou rodinu, ve které je některý z členů plně odkázán na pomoc ostatních, je velice důležité aby si zachovala alespoň z části svůj plynulý chod. Její členové tak mohou například setrvat ve svých zaměstnáních a po návratu domů trávit společný čas aktivitami, které rodinu stmelují a naplňují.

 

Vámi věnovaný příspěvek na logopedii pomůže pacientům a jejich rodinám, aby na nemoc nebyli sami.

Váš tým ALSA

300,00 Kč
-+

PODPORUJÍ NÁS